igrozabor > Gwent > Cards > 多尔·布雷坦纳射手
DEUSESMXFRITJPKRPLBRRUCNTW

多尔·布雷坦纳射手

士兵, 精灵

也许你能躲过他们,但要被发现了,就别浪费时间逃跑了。

对 1 个敌军单位造成 2 点伤害。 每当有敌军单位改变所在排别,便对其造成 2 点伤害。 自身移动时对 1 个敌军随机单位造成 2 点伤害。


normal premium
Gwent v0.9.24